مقایسه پارتیشن های شیشه ای و ام دی اف

مقایسه پارتیشن شیشه ای و پارتیشن دوجداره  

در قیاس کردن پارتیشن شیشه ای و پارتیشن ام دی اف برای انتخاب آنچه که مشخص بوده و ما را به انتخاب نوعی از پارتیشن سوق میدهد ،صرفا کاربرد مورد نیاز و مورد نظر ما خواهد بود. به این علت که در معماری اداری مقصود از بکار گیری هر یک از عناصر تشکیل دهنده معماری تابعی از نیاز کاربردی به آن محصول می باشد.
پس مشخص است که در این میان تحقیق برای رسیدن به نگاه جامع ،خطوط خدمات هر شرکت دارای اهمیت بوده و این دیدگاه در طراحی ساختار اصلی معماری و تیغه چینی ان بسیار اهمیت دارد . مطالعات میدانی ، مصاحبه های تخصصی با کارکنان هر بخش، حضور در مراحل و ساعات مختلف کاری در محیط ، کشف مشکلات ارتباطی ناشی از مشکلات معماری و دکوراسیون، بررسی تجهیزات موجود برسی فرنیچر و لوازم موجود و تهیه لیستهای مورد نیاز و لیست موجود و تعیین اولویتهای اول ، دوم و.... از نکاتی میباشد که در طراحی و تیغه چینی، و تغییرات دکورراسیون اداری تعیین کننده است و مبنای تصمیم گیری برای طراحی را معین می کند.مطالعات میدانی و بررسی های حرفه ای ارتباطات میان کارکنان تعیین کننده فرم و ابعاد و مواد پارتیشن اداری است که آیا استفاده از پارتیشن شیشه ای و یا پارتیشن دو جداره ام دی افدر فضا امکان پذیر است.
پارتیشن شیشه ای و پارتیشن دو جداره ام دی اف هر یک قابلیت های به خصوص خود را دارد.البته بطور کلی هر دو دارای خاصیت تفکیک کنندگی می باشد . و میتوانند به تنهایی احتیاجات ما را برطرف نماید و فضای مورد نظر را از یکدیگر جدا کنند .

  بطور کلی از یک دید جامع و غیر حرفه ای فرق جندانی با هم ندارند.اما اگر بخواهیم با نگاهی معماری ازهمه قابلیت های محصول بهره ببریم باید به تفاوتهای میان پارتیشن های شیشه ای و پارتیشن های دو جداره ام دی اف توجه کرده وبا توجه به تعریف ما در هر فضا از پارتیشن مناسب اداری استفاده شود.

 

 


کلمات کلیدی