مزایای پارتیشن شیشه سکوریت

مزایای پارتیشن شیشه سکوریت :بیرنگ بودن پارتیشن شیشه ای سیکوریت باعث میشود تا تناقضی در دکور دفتر ایجاد نکرده باشیم و آیتم خنثی باشد. و اینکه برای محل هایی که قبلا از پارتیشن دو جداره با فرم و شکل متنوع استفاده شده است،کاملا مناسب بوده و چون یک شخصیت مجزای معماری حساب میشود با پارتیشن های دو جداره و یا تک جداره با فرم و شکل دیگری ، قیاس نمیشود.
  در تیغه چینی با پارتیشن شیشه ای سیکوریت بیشترین میزان نور را در فضا داریم. در پارتیشن شیشه ای سکوریت به این دلیل که مواد اصلی شیشه میباشد، امکان استفاده از کل پانلهای جدا کننده پارتیشن بطور کامل وجود دارد.


کلمات کلیدی