پارتیشن
پارتیشن بلوک شیشه ای

بلوک شیشه‌ای یا گلاس بلاک به قطعات شیشه ای میگویند که این  شیشه ها کاربرد تزئینی دارند و نباید از آنها  تحت عنوان بلوک‌های سازه‌ای در ساخت و سازهای بنایی یاد کرد و برای اتصال آنها معمولا به جای ملات، چسب یا ستون‌ها تیرهای چوبی، فلزی بکار گرفته می‌شود.بلوک‌های شیشه‌ای از دهه ۱۹۰۰ ساخته شدند و بیشتر جهت  تامین نور طبیعی ساختمان بوسیله  دیوارها کاربرد دارند.بلوک‌های شیشه‌ای دارای تنوع رنگ و طرح میباشند و با ابعاد متفاوت ارائه می‌شوند که به صورت کلی می‌توان آنها را به دسته‌های زیر طبقه‌بندی کردبلوک‌های شیشه‌ای مات -بلوک‌های شیشه‌ای طرح‌دار-بلوک‌های شیشه‌ای شفاف-بلوک‌های شیشه‌ای رنگی-بلوک‌های شیشه‌ای توپر-بلوک‌های شیشه‌ای ایمن یا ضد آتش