پارتیشن
پارتیشن شیشه سکوریت

شیشه فلوت
شیشه رنگی ساده
شیشه شیت ساده
شیشه مشجر
صنایع جانبی
شیشه لمینیت
شیشه سکوریت
شیشه دو جداره
شیشه سکوریت

سکوریت کردن به یک پروسه عملیات حرارتی میگویند که روی شیشه های ساختمانی انجام می شود. این پروسه  را می توان بر روی شیشه های رنگی، رفلکتیو، چاپ شده و یا لعاب خورده هم پیاده کرد.

شیشه سکوریت که محصولی از شیشه پنجره، رنگی، رفلکس دار، چاپ شده و یا لاکی است.

بطور کلی پروسه سکوریت کردن شیشه بصور ذیل  انجام می گیرد

 عملیات حرارتی از گرم کردن یک نوع شیشه تا دما( بالای 700 درجه  ) است. شیشه ای گرم شده  از طریق دمیدن هوای سرد به هر دو سطح شیشه  به سرعت سرد میشود.

در این پروسه شیشه را تا مرحله نرم شدن در بالای 700 درجه سانتی گراد حرارت داده، سپس سریعا به دو سمت شیشه هوای بسیار خنک وزیده می شود.

در مرحله سرد سازی شیشه، لایه های بیرونی آن زودتر از لایه های درونی سرد می گردند که این موضوع سبب مقاومت شیشه میشود.

در مرحله سرد شدن، سطح شیشه زودتر از مرکز آن سرد شده که باعث ایجاد مقاومت شیشه می گردد.

در قیاس شیشه سکوریت با شیشه خام با ضخامت های یکسان، شیشه سکوریت در برابر شکستگی استحکام بیشتری دارد، به طوری که می شود بیان کرد استحکام مکانیکی آن از 5 برابر بیشتر می گردد.

در صورت شکست شیشه، شیشه سکوریت به تکه های کوچک با لبه های صاف تبدیل می شود که قابلیت برش ندارند. این موضوع خطر صدمه را به حداقل میرساند.