پارتیشن
پارتیشن لترون

لترون  محصولی ترکیبی است از تخته های چند لایه چوب که  از چوب نرم ، یا ضایعات خورد شده و تراشه های کارگاههای چوب بری به وجود میایند.  البته این خرده های چوب در قیاس با ذرات اولیه بکار رفته در MDF بزرگتر بوده و قابل رویت  میباشند که در MDF این امرممکن  نیست.ورق لترون تولید شده با درنظر گرفتن پستی و بلندیهای سطحی ، باید حتماقبل از روکش شدن ، بوسیله ماشین آلات دقیقی ،  ساییده شود. و در مرحله بعد روکش نهایی با در نظر گرفتن نوع درخواست، روی این ورق چسبانده و پرس میگردد. در نهایت لترون به نیوپان روکش شده با ملامینه رادر اصطلاح میگویند. این نوع روکش در سال ۱۹۶۳ میلادی توسط یک شرکت آلمانی فعال در صنعت چوب و کاغذ تولید شد و سریعا در صنایع چوب و مبلمان و پارتیشن و سقف کاذب جای خود را باز نمود به شکلی که امروزه بیشترین مصرف را در بین سایر روکش هابه خود اختصاص داده است.