پارتیشن
پارتیشن MDF
پارتیشن تک جداره آلومینیومی و MDF

پارتیشن اداریMDF وآلومینیوم ( تک جداره ): در این نوع از پارتیشن از آلومینیوم به عنوان قاب واسکلت بندی اصلی واز MDF وشیشه به عنوان پرکننده های سطح استفاده می شود.قطر این نوع پارتیشن کم میباشد ، عرض وارتفاع آن هم کاملا نا محدود میباشدو بر مبنای محیط پیاده سازی میشود. از امتیازهای این نوع پارتیشن قطرکم ، استحکام بالا ، جابجایی وتغییرات سریع وهزینه مناسب می باشد.