پارتیشن
پارتیشن MDF
پارتیشن دو جداره MDF

پارتیشن دو جداره MDF

در واقع پارتیشن به اسبابی گفته میشود که دو فضا را از هم تفکیک کرده و بتوان بدون خراب شدن سازه اصلی آن را برداشته و محیط را به حالت اول برگرداند . البته امروزه در طراحی نوین، فضای اداری را بطور فلت و حدالمقدور بدون دیواره های اصلی میسازند تا استفاده کننده بتواند هر طور که میخواهد و بر مبنای کاربری مورد نیاز خود محیط را تقسیم بندی کند .پارتیشن های دو جداره با MDF های 16 میلیمتری ساخته شده که تمام لبه های MDF با نوار PVC عایق شده است قطر پارتیشن های دو جداره 2/13 سانتی متر است ،که به شکل کوتاه ، نیمه بلند ، بلند و همچنین تا ارتفاع سقف قابل پیاده شدن است.ارتفاع پارتیشن ها به علل مختلفی مانند جریان گردشی هوا و عایق شدن از لحاظ صدا بستگی دارد. در پارتیشن دو جداره از جداره های شیشه نیز به صورت دو جداره استفاده می گردد که ارتفاع استفاده از شیشه ها متناسب با نور موجود در محل و سلیقه مشتریان متغیر میباشد. پارتیشن های دو جداره دارای این قابلیت می باشند که می توان از پرده کرکره در بین جدار های شیشه نیز استفاده کرد . پرده کرکره ها را می توان در طرح و رنگ های مختلف و با اندازه 16 میلیمتری اجرا نمود. شیشه های منصوب در دو طرف پرده کرکره سبب جلوگیری از نفوذ گرد و غبار بر روی پرده کرکره ها می شود . استفاده از پرده کرکره با مکانیزم سایه روشن ، امکان عبور نور در مواقع دلخواه را فراهم می نماید . سیستم تنظیم سایه روشن در پرده کرکره ها زیبایی خاصی را به پارتیشن ها می دهند .