پارتیشن
پارتیشن MDF

پارتیشن اداریMDF این نوع پارتیشن های اداری فقط ازMDF ساخته می شوندوطراحی آنها طوری میباشد که ظاهر و قاب بندی های آن از MDF است. به علت نیاز به استحکام ومقاومت در محل وهمچنین با در نظر گرفتن قابلیت جابجایی،قطر بدنه دراین نوع از پارتیشن ها حدود9 تا 13 سانتی متر است که با توجه به عرض وارتفاع مورد نیاز متغیر میباشد.به دلیل قطر 9 تا 13 سانتی متری بدنه پارتیشن ها میتوان بین جداره های پارتیشن از کرکره های درون جداره ای استفاده کرد،که با این کار میتوان اسم شرکت یا لوگو را روی آن درج نمود.