پارتیشن
پارتیشن کناف

کناف به سیستم های ساخت و ساز خشک گفته میشود که بکار بردن آن ها در صنعت ساختمان سازی به شکل گسترده در اروپا و در ایران در حال توسعه است . ورقه های روکش دارگچی جزو مصالح اصلی مورد بکار گرفته شده در ساخت و ساز خشک هستند .

کناف در واقع به نوعی صفحه روکش دار گچی میگویند که بوسیله شرکت کناف ساخته می شود . کناف بالای از هشتاد سال است که در پروژه های ساختمان فعالیت دارد . این شرکت توسط برادران کناف (کارل و آنفوس کناف) در سال ۱۹۳۲ تاسیس شد .

سقف ها و دیوارهای تفکیک کننده’ سازه های فلزی یکپارچه گالوانیزه میباشند که ورقه های روکش دار گچی و سیمانی روی آنها بسته می شوند . درز های بین صفحات با بتونه پر شده و سطح صافی که به وجود آمده رنگ  می شوند .

 دیوارهای کناف در سنجش با دیوارهای سنتی خیلی سبک تر است. اما با کاهش بار مرده ساختمان ، اثر گذاری زلزله روی ساختمان کمتر می شود . در صورت تخریب ساختمان ، به دلیل کم وزن بودن سیستم کناف ، خطرات جانی برای ساکنان به مقدار قابل توجهی کمتر خواهد بود .

 هم چنین علاوه بر کم وزن بودن پانل های کناف ، نحوه اتصال انعطاف پذیر پانل ها به پروفیل ها هم طوری است که سبب کاهش نیروی زلزله می شود .

کم حجم بودن مصالح کناف سبب جابجایی آسان آن توسط کارگران و در نتیجه افزایش سرعت اجرای پروژه می شود. در مسافتهای حمل طولانی به علت دارا بودن بسته بندی مناسب آسیبی به مصالح وارد نمی شود .کم حجم بودن مصالح کناف نسبت به مصالح سنتی نیز سبب صرفه جویی در هزینه های حمل می شود.

از فواید دیگر سیستم کناف سهولت در دسترسی به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی است .چنانچه لوله های تاسیس بترکد به راحتی می توان بخش صدمه دیده  آنرا را تشخیص داده و تعمیر کرد . در صورت آسیب دیدن دیوارهای کناف در اثر ضربه نیز ، بخش صدمه دیده به آسانب تعویض و تعمیر می شود . این دو خصیصه سبب افزایش عمر مفید ساختمان می شوند .چنانچه که به تغییر کاربری نیاز باشد ، با بهره بردن از سیستم کناف به آسانی می توان این کار انجام داد . در بازسازی بناهای قدیمی نیز می توان از روش کناف استفاده کرد . در نقاطی که احتیاج به ساخت و ساز سریع میباشد همچون مناطق زلزله زده ، سیستم کناف  ارجعیت دارد.

دیوارهای کناف پس از نصب ، رنگ آمیزی می شوند و در این گام احتیاجی به ملات گچ و خاک و گچ کشته نمی باشد . این امر نیز سبب صرفه جویی در وقت و بیشتر شدن سرعت در اجرای پروژه ها می شود.