پارتیشن
پارتیشن UPVC

  • از پارتیشن های upvc به منظور جلوگیری از مزاحمت هاي شنيداري و ديداري استفاده میشود. به همین منظور استفاده از پانل های UPVC توسعه میشود به این علت که به کار بردن شيشه هاي UPVCدر پارتيشن های دو جداره سبب عايق صوتي میگردد كه در فضای اداری از نیازهای با اهمیت افراد میباشد.
  • اشخاص مایل هستند که در فضای اداري كمتر مورد تنش قرار گيرند و از رفت و آمد هر رهگذری که موجب مزاحمت دیداری برای انها میگردد دور باشند كه اين موضوع با توجه کردن به اندازه هاي مناسب جهت ديواره هاي پارتيشن UPVC عملی میباشد. ابعاد و ارتفاع پارتيشن از مهمترین نکات در  انتخاب مناسب ترین پارتيشن های دو جداره مي باشد.